Školství, výchova a vzdělávání

Vzdělání je pro nás prioritou! Zajistíme místa ve školách pro naše děti!

Plány na přístavbu školy se řeší již 8 let. Poslední krok, který město zatím v této věci udělalo, bylo vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. To se stalo necelý rok poté, co tento krok schválilo zastupitelstvo. Také bylo schváleno vypracování studie proveditelnosti, která je nutná pro podání žádosti o dotaci z evropských zdrojů. Tato dotace ale není příliš vhodná, protože peníze lze využít pouze na vybudování odborných učeben, my ale potřebujeme kmenové třídy a zázemí. Takže i když dotace pokryje 90 % uznatelných nákladů, ty budou tvořit relativně malou část celkových nákladů na rozšíření školy. Bohužel projektová dokumentace se nebude týkat nové tělocvičny, kterou ale také nutně potřebujeme. My budeme prosazovat, aby se nová tělocvična začala projektovat souběžně s přístavbou.

Přístavba školy velmi finančně zatíží náš rozpočet. Ve chvíli, kdy na škole studuje pouze zhruba polovina dětí z Veltrus, tak není možné, aby náklady s přístavbou (a i celoročním provozem školy) nesly jen Veltrusy. Budeme prosazovat férové příspěvky na financování školy od okolních obcí podle počtu dětí, které k nám posílají.

Také se začneme intenzivně zabývat plány na rozšíření kapacity mateřské školy. Veltrusy se neustále rozrůstají. Do nových domů se stěhují hlavně mladé rodiny, které již mají nebo plánují děti. Na to je třeba okamžitě reagovat. Už teď je pozdě.

Chceme, aby se naše mateřská i základní škola stala komunitním centrem. Aby se rodiče mohli více zapojit do dění ve škole. Podporujeme vznik rozmanitých mimoškolních aktivit, které budou dostupné pro všechny děti, které o ně budou mít zájem.

Zlepšit a ulehčit fungování školy a školky s rodiči mohou i drobnosti - prosadíme jejich zapojení do Platebního portálu https://platby-sc.cz/ (kde již naleznete město a ASPV Veltrusy), abyste mohli platit kroužky, kurzy a výlety dětí online a pomocí platební karty. Středočeský kraj portál poskytuje zdarma, tak proč toho nevyužít.