Otevřená a efektivní radnice

Radnici a veškeré informace z ní můžete mít v kapse a na vyřízení úředních záležitostí si nebudete muset brát dovolenou!

Chceme stále většímu počtu lidí, kteří si oblíbili moderní technologie, umožnit v maximální možné míře vyřídit si úřední záležitosti elektronicky. Ti, kteří jim nefandí, budou mít samozřejmě stále možnost vyřídit vše osobně, a to bez nutnosti vzít si dovolenou! Na podatelně ale zprovozníme co nejdříve platební terminál, aby občané nemuseli shánět před návštěvou úřadu nejdříve bankomat. Možnost platby hotově zde ale pochopitelně zachováme.

Také zajistíme, aby se k vám informace o tom, co se ve městě děje, dostávali všemi možnými dostupnými informačními kanály. Občan nemá být Sherlock Holmes, který pátrá po informacích, ale město mu je má nabízet na platformách a sociálních sítích, které běžně používá. Není možné, aby se občané o plánované dlouhodobé uzavírce jejích ulice dozvěděli pouhý den předem!

Dále prosadíme vstup našeho města do spolku Otevřená města z. s., jehož členové získávají možnost používat (v rámci ročního poplatku 3 Kč za obyvatele) aplikace pro transparentní hospodaření. Například rozklikávací rozpočet CityVizor. Zavedeme transparentní účet města. Tam uvidíte, za co město utrácí vaše peníze.

Zasadíme se také o smysluplné hospodaření s volnými prostředky města. Není možné, aby nám volné desítky milionů na běžném účtu města znehodnocovala (požírala) inflace, jako se to dělo doteď.

Samozřejmě zachováme a zkvalitníme přímé přenosy z jednání zastupitelstva města, které náš lídr Lukáš Kohout před více než rokem z vlastní iniciativy a bez odměny začal vysílat. Navíc budeme zveřejňovat i záznamy, které si budou moci všichni kdykoli zpětně přehrát.

Sdílení je aktem lásky