Životní prostředí

Péče o životní prostředí znamená lepší život pro nás všechny.

Plánujeme pravidelnou výsadbu zeleně a nedopustíme zastavění těch málo zelených ploch, které ve městě máme. Sice sousedíme s krásným parkem veltruského zámku, ale zeleň je důležitá i uvnitř města!

Prosazujeme vytvoření trvalé monitorovací stanice kvality ovzduší na území města. Blízkost chemického areálu musí být pod nezávislou kontrolou. Komunikace vedení areálu se starosty okolních obcí musí být pravidelná, transparentní a hlavně v případě problémů okamžitá. Není možné, bychom se o mimořádných událostech v areálu dozvídali informace až po delší době z celostátních médií.

Budeme aktivními členy spolku Koridor D8, který se zabývá dopady zejména logistických a liniových projektů vznikajících v okolí dálnice D8. Vyvineme maximální úsilí, abychom zabránili vybudování největší haly ve střední Evropě u Úžic, ale i vybudování hal na pozemcích "pod horami".

Veřejné osvětlení v obci má také velký prostor pro zlepšení. Používají se u nás často žárovky se studenými barvami, které jsou pro noční přírodu toxické. Uprostřed noci navíc není nutné, aby světla svítila na plný výkon, když kolem nich projde jeden člověk za hodinu. Zasadíme se o používání teplých barev světla, regulace (snížení) osvětlení v noci a používání takových svítidel, která svítí pouze tam, kam mají. Nestojíme o svícení do nebe a zvyšování světelného smogu, jako se to stalo např. po spuštění světel u nového lékařského domu! V konečném důsledku tyto kroky ušetří obci i nemalé finanční prostředky při minimálních investicích.

Sdílení je aktem lásky