Energetická soběstačnost

Nikoho nenecháme padnout na dno! Za energie, které město ušetří nebo si vyrobí, nemusí platit!

solární panely

POMOC LIDEM

Jelikož se nacházíme v době, kdy se mnozí z nás obávají o svou budoucnost v souvislosti s narůstajícími cenami zejména základních potřeb na zajištění bydlení, jsme připraveni maximálně využít omezených možností, které má město k dispozici, k pomoci svým občanům v této nelehké situaci. Připravíme pro vás přehledný informační systém, abyste se snadno zorientovali v tom, jaké jsou tu pro vás možnosti podpory a jak se k nim nejsnáze dostanete. Pro ty z vás, kteří si stále nebudou jistí zajistíme individuální poradenství. Připravíme i skupinové semináře, workshopy, přednášky a diskuse za účasti odborníků, kteří nám poradí s řešením těchto problémů. Také využijeme svých kontaktů na krajské i celostátní úrovni politiky, abychom zajistili co nejmenší dopad této krize na město i na vás.

Důležité je si uvědomit a neustále připomínat, že ŘÍCI SI O POMOC NENÍ OSTUDA.

ŘEŠENÍ PRO MĚSTO

Doba je velice příznivá pro investice do tzv. energetické soběstačnosti. Zahájíme projekty na zateplování městských budov, instalace solárních panelů na jejich střechy a přechod na vytápění tepelnými čerpadly.

Město má několik střech vhodných pro pokrytí solárními panely, které mohou z velké části napájet elektřinou dané budovy (i třeba veřejné osvětlení) a výrazně tak snížit energetickou náročnost města. Jsou vypsány bohaté dotační tituly na energetickou samostatnost obcí. Proč toho nevyužít i pro naše město? Při současných cenách elektřiny je návratnost investice v nízkých jednotkách let a pak bude systém produkovat elektřinu další desítky let obci zdarma.

Sdílení je aktem lásky