Veřejná hromadná doprava

Z Veltrus i do Veltrus pohodlně i bez auta!

Ve spolupráci se Středočeským krajem a jeho organizací spravující veřejnou hromadnou dopravu IDSK budeme usilovat o optimalizaci autobusových spojů. V současné době není např. možné se dostat do Kralup kolem sedmé hodiny. A naopak z vlaků přijíždějících kolem deváté večerní se nedostanete do Veltrus. Spousta spojů nejen v ranní špičce je velmi přetížená. Minimálně ranní spoje do Prahy (a odpolední opačným směrem) by zasloužily posílení, ideálně tak, aby ve špičce jel jeden autobus každých 20 minut. Také víkendová spojení do Prahy či na vlak nejsou nastavena zcela ideálně.

Sdílení je aktem lásky