Udržitelný cestovní ruch

Z cestovního ruchu musí mít prospěch všichni. Navážeme hlubší spolupráci se zámkem a iniciujeme vytvoření lokální organizace destinačního managementu.

Sousedství barokního skvostu v podobě veltruského zámku našemu městu bohužel v současnoti nepřináší mnoho benefitů. Spolupráce s vedením zámku není v posledních letech jednoduchá. Budeme usilovat o restart vztahů, uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci - podobně jako mají Kralupy nad Vltavou - a koordinovat cestovní ruch tak, aby z něj měli užitek všichni.

Budeme iniciovat ve spolupráci s okolními obcemi, které nabízejí zajímavé turistické zážitky (Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou, Velvary atp.), vznik oblastní nebo lokální organizace destinačního managementu. Ta propojuje veřejný sektor, podnikatele a producenty cestovního ruchu (majitele či správce památek, turistických atrakcí a organizátory společenských akcí) a koordinuje jejich spolupráci. Cílem těchto aktivit je, aby byl cestovní ruch v dané oblasti přínosný pro všechny a nebyl vnímán místními obyvateli převážně negativně.

Sdílení je aktem lásky