Sociální služby — podpora seniorů a potřebných

Nenecháme své občany, kteří se ocitnou v nouzi, na holičkách!

Po důkladném zjištění vašich potřeb v oblasti sociální péče, nastartujeme spolupráci s neziskovým sektorem a Sociální odborem ORP Kralupy nad Vltavou, pro její zajištění v rozsahu, který vy potřebujete. Vše budeme průběžně sledovat, vyhodnocovat a upravovat podle vašich aktuálních potřeb.

Budeme podporovat vznik částečných úvazků u nových pracovních míst vznikáních v rámci města.

Budeme nadále provozovat sociální poradnu. Budeme proaktivní a nabízet pomoc lidem, kteří si o ní bojí nebo stydí říci sami. Ocitnout se v nouzi může každý z nás a říci si o pomoc není žádná ostuda! Ve spolupráci se Sociálním odborem Kralup nad Vltavou a neziskovým sektorem budeme dělat osvětu o možnostech sociální péče, aby ji využívali všichni, kteří na ni mají nárok.

Sdílení je aktem lásky