Strategický rozvoj města

Rozvoj města musí mít svou koncepci a strategii

Udržitelný rozvoj! A to ve všech směrech. Hodně se zaměřujeme na školství, protože to je podle nás ta nejlepší investice. Ale také řešíme dostupnost dalších veřejných služeb a městské infrastruktury, jako je komunální odpad, kanalizace, veřejná hromadná doprava, lékařská péče, sociální služby, sport, kultura a mnoho dalších. Rozvoj není jen o výstavbě nových domů a bytů. K těm se musí přímo úměrně zvyšovat kapacita veškerých výše uvedených služeb.

Náš městský rozpočet samozřejmě na všechny tyto výzvy, které přesněji popisujeme našich programových bodech, nestačí. Abychom byli úspěšní v podávání žádostí o dotace z evropských, národních či krajských zdrojů, musíme být připraveni. Proto vytvoříme strategický plán rozvoje města a investic, který bude veřejný. Postupně podle priority jednotlivých projektů, budeme transparentně soutěžit zhotovování projektové dokumentace, abychom mohli o dotace žádat.

Stav místních komunikací a chodníků nás všechny dlouhodobě trápí. Opravy, údržba či budování nových stojí spousty peněz. V rámci již zmíněného plánu investic přehledně najdete, kdy a kde budeme tyto akce plánovat. Ten budeme pravidelně aktualizovat, zejména podle možnosti čerpání dotací na tyto plánované investice.

Sdílení je aktem lásky