Nakládání s komunálním odpadem

Plaťme méně za komunální odpad. Vy i město! Využijeme chytrá řešení a příklady dobré praxe z jiných měst.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. To je, jak všichni víme, v dnešní době velice komplikované. I tak máme mnoho možností jak zlepšit současný stav. Naším cílem je změnit vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem tak, aby lidé platili za odpad, který skutečně vytvoří. Touto cestou bychom rádi občany pozitivně motivovali k většímu třídění směsného komunálního odpadu, ve kterém často končí mnoho druhotně využitelného materiálu. Podporujeme také rozšíření sběrných míst na tříděný odpad v obci.

Prosazujeme rozšíření a transformaci sběrného místa na plnohodnotný sběrný dvůr, aby zde občané mohli odevzdávat veškerý možný odpad (včetně například stavebního, se kterým zde v současné době v menším množství nemůžete legálně nic udělat).

Služby spojené se zpracováním odpadů se neustále zdražují, ať kvůli inflaci, rostoucím cenám pohonných hmot či skládkování, které tak jako tak brzy skončí. Jednou z možností je postavit se kartelu svozových firem a (ideálně ve spolupráci s dalšími obcemi) zřídit vlastní svozovou firmu. Tak jako to udělali třeba na Mšensku či Nymbursku.

Sdílení je aktem lásky