Meziobecní spolupráce

Mnohé výzvy přesahují hranice našeho města. Meziobecní spolupráce je pomůže snáze řešit.

Mnoho z popsaných témat a problémů přesahuje hranice jednotlivých měst a obcí. Přesto za ně mají odpovědnost. Je to např. zřizování základních a mateřských škol, dopravní obslužnost, odpadové hospodářství, ale třeba i projekty digitalizace jsou věci nesmírně nákladné. Není v silách zejména malých měst a obcí je zvládnout samostatně. Proto usilujeme o nastavení kvalitní meziobecní spolupráce v rámci obce s rozšířenou působností (ORP) Kralupy nad Vltavou, díky které budeme moci společnými silami lépe dostát těmto výzvám.

Sdílení je aktem lásky