Spolupráce a zapojení občanů

Dáme vám možnost se zapojit do rozhodování města!

Participativní rozpočet, komunitní plánování, obecní referendum - to jsou nástroje, jak se občané mohou podílet na rozhodování města v průběhu volebního období.

Zavedeme tzv. participativní rozpočet. Ten funguje tak, že město vyčlení část svého rozpočtu na projekty, které navrhnete a vyberete vy – občané. Kdokoliv z vás, spolek nebo třeba nějaká parta, mohou navrhnout projekt a představit ho občanům města. Občané potom o těchto projektech hlasují a ty, které uspějí, následně město realizuje. Navíc Středočeský kraj nabízí svým obcím zdarma webovou aplikaci na správu participativního rozpočtu a na jeho první ročník věnuje 50.000,- Kč.

Projekty ve veřejném prostoru budeme chtít plánovat společně s vámi, aby odpovídaly vašim požadavků a nikoli tomu co si myslí jedenáct zastupitelů. Podobným způsobem například vznikl náš zatím jediný prostor, kde je možné se společně setkávat — "Parčík" mezi základní a mateřkou školou.

V České republice se konají nějaké volby skoro každý rok, proč jejich termín nevyužít k možnosti vyjádřit se ke klíčovým otázkám našeho města? Zejména v těch, které ovlivní naše životy dlouhodobě a budou mít přesah do dalších volebních období.