Bezpečnost

Abychom se cítili spokojeně, musíme se také cítit bezpečně! Proto podporujeme naši jednotku dobrovolných hasičů a městskou policii.

Podporujeme postupné vybavování jednotky sboru našich dobrovolných hasičů, kteří se u nás a v okolí rozhodně nenudí. Začneme připravovat rekonstrukci hasičské zbrojnice, aby měli hasiči důstojné a odpovídající prostory pro svou činnost.

Jsme také pro rozšíření počtu našich obecních strážníků, kteří se starají nejen o Veltrusy. Podpoříme rozšíření MP do okolních obcí, ale tyto obce se musí adekvátně podílet na financování naší policie. Nemůže náklady obecní policie nést jen a pouze naše město.

Kamerový systém v obci si také zaslouží modernizaci. Kamery zde sice máme, ale není například možné ze záznamu přečíst spolehlivě poznávací značky podezřelých aut, po kterých MP pátrá.

Sdílení je aktem lásky