Mgr. Michal Topor, Ph.D.

literární vědec, ředitel Institutu pro studium literatury

Je mi 44 let. V letech 1997–2010 jsem postupně na pražské FF UK vystudoval obor český jazyk a literatura, resp. dějiny české literatury, a na tomhle poli i nadále „podnikám“: píšu (studie, knihy), externě učím na FF UK, od roku 2017 vedu Institut pro studium literatury, o. p. s.

Ve Veltrusích žiji od roku 2008. Se svou partnerkou Lenkou, třemi báječnými dětmi: Matoušem, Vojtou a Theou a Lenky tatínkem bydlíme přímo na náměstí A. Dvořáka.

Jako zásadní se mi – na všech úrovních správy věcí veřejných – jeví maximální transparentnost hospodaření se svěřenými financemi. Za druhé pak podpora těch (kulturních, tvůrčích) vizí a aktivit, které by těžko obstály v běžném tržním režimu, přesto však znamenají oživení společného prostoru. ideálně pak i pravidelnou možnost setkávání s druhými – nejlépe s přesahy k tomu, co se aktuálně děje za hranicemi obecní a jiné rutiny.