Schválili jsme rozpočet a nový jednací řád

Schválili jsme rozpočet a nový jednací řád

Uteklo to jako voda a 14. prosince proběhlo již 3. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, na kterém byl schválen rozpočet města na rok 2023 a nový jednací řád, který umožňuje konání distančního jednání a vzdálené účasti členů na zasedání Zastupitelstva města či povinnost zveřejňovat videozáznam z něj.

Rozpočet na rok 2023 počítá s příjmy 63,5 milionu, výdaji 78,5 milionu a financováním 15milionového schodku z vlastních zdrojů, které byly ušetřeny v minulých letech. V současné době má město na účtech dohromady cca 35 milionů korun. Největší vrásky nám při sestavování rozpočtu dělaly ceny energií, které se i přes zastropování zvýší o 100 % v případě elektrické energie, 50 % u plynu a 18 % za vodné a stočné.

Příští rok nás čekají i velké investiční výzvy. Jedná se zejména o finalizaci projektu I. etapy přístavby Základní školy v předpokládané hodnotě 70 milionů korun. Předpokládaný termín zahájení prací je jaro 2024. Také nás čeká rekonstrukce hlavních tahů městem: ulic Palackého a Fr. Šafaříka, kde by měla vzniknout kombinovaná cyklostezka spojující centrum s novými částmi města vedoucí podél zámecké obory. Ale třeba i dlouho očekávané vybudování chodníků v ulici U Stadionu, na které již máme stavební povolení.

Jedním z prvních bodů, u kterého si můžeme odškrtnout splněný slib z našeho volebního programu je změna jednacího řádu. Přípravě návrhu jsme se věnovali spolu s Michalem Koldinským. Hlavními změnami jsou:

  • možnost konání distančního jednání zastupitelstva města a vzdálené účasti zastupitelů, kteří se z vážných důvodů nemohou účastnit osobně.
  • povinnost živě přenášet zasedání Zastupitelstva města na internetu
  • povinnost zveřejňovat záznam z těchto jednání na městském YouTube kanále

Tím jsme otevřeli město zase o něco více svým občanům a udělali další krok v transparentnosti. Díky spolupráci s platformou Hlídač státu budou k dispozici i přepisy z těchto jednání dostupné na profilu města Veltrusy.

Zastupitelstvo mě také pověřilo k podání námitek k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která se týká koridoru pro plánované výstavby vysokorychlostních tratí Podřipsko a Poohří. Nechceme blokovat rozvoj naší země ani její dopravní prostupnost, ale chceme mít jistotu, že investor udělá maximum pro to, aby tyto strategické liniové stavby zasáhly do našich životů co možná nejméně. Námitky jsme připravili ve spolupráci se spolkem Koridor D8, jehož je naše město členem, a který se dlouhodobě zabývá dopady stavebních projektů na krajinu v okolí této dopravní tepny.

Dále jsme také ustanovili konečně Finanční výbor, ve kterém usedne náš kandidát Tomáš Bednář, schválili podání žádostí o dotace z Fondu kultury Středočeského kraje, pověřili některé zastupitele právem oddávat a schválili termíny konání zasedání Zastupitelstva až do června příštího roku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jdeme do finále! Do voleb zbývá 5 dní. MÁME ČÍSLO 2!

Jdeme do finále! Do voleb zbývá 5 dní. MÁME ČÍSLO 2!

Proto vám v následujících 5 dnech představíme 5 našich hlavních priorit, se kterými se ucházíme o vaše hlasy v komunálních volbách. Přijďte k volbám dne 23. a 24. září 2022 do budovy městského úřadu ve Veltrusích.

Rozlučte se s létem na sousedském pikniku!

Rozlučte se s létem na sousedském pikniku!

Na první zářijovou neděli jsme pro vás připravili sousedský piknik v Parčíku u školy. I když bude hodně zábavy hlavně pro děti, věříme, že si na své přijdou i dospělí. Témat k sousedským rozhovorům se najde určitě více než dost.

Přibyla nám další "DVOJKA"

Přibyla nám další "DVOJKA"

Máme číslo 2! Usmálo se na nás štěstí a naší kandidátce SOUSEDÉ - Veltrusy 2022 přibyla další "DVOJKA". Tu nám přisoudil los, který proběhl na městském úřadě v Kralupech nad Vltavou. Je to tedy velice jednoduché! Volte kandidátku SOUSEDÉ - Veltrusy 2022! Volte číslo 2!