Schválili jsme rozpočet a nový jednací řád

Schválili jsme rozpočet a nový jednací řád

Uteklo to jako voda a 14. prosince proběhlo již 3. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, na kterém byl schválen rozpočet města na rok 2023 a nový jednací řád, který umožňuje konání distančního jednání a vzdálené účasti členů na zasedání Zastupitelstva města či povinnost zveřejňovat videozáznam z něj.

Rozpočet na rok 2023 počítá s příjmy 63,5 milionu, výdaji 78,5 milionu a financováním 15milionového schodku z vlastních zdrojů, které byly ušetřeny v minulých letech. V současné době má město na účtech dohromady cca 35 milionů korun. Největší vrásky nám při sestavování rozpočtu dělaly ceny energií, které se i přes zastropování zvýší o 100 % v případě elektrické energie, 50 % u plynu a 18 % za vodné a stočné.

Příští rok nás čekají i velké investiční výzvy. Jedná se zejména o finalizaci projektu I. etapy přístavby Základní školy v předpokládané hodnotě 70 milionů korun. Předpokládaný termín zahájení prací je jaro 2024. Také nás čeká rekonstrukce hlavních tahů městem: ulic Palackého a Fr. Šafaříka, kde by měla vzniknout kombinovaná cyklostezka spojující centrum s novými částmi města vedoucí podél zámecké obory. Ale třeba i dlouho očekávané vybudování chodníků v ulici U Stadionu, na které již máme stavební povolení.

Jedním z prvních bodů, u kterého si můžeme odškrtnout splněný slib z našeho volebního programu je změna jednacího řádu. Přípravě návrhu jsme se věnovali spolu s Michalem Koldinským. Hlavními změnami jsou:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jdeme do finále! Do voleb zbývá 5 dní. MÁME ČÍSLO 2!

Jdeme do finále! Do voleb zbývá 5 dní. MÁME ČÍSLO 2!

Proto vám v následujících 5 dnech představíme 5 našich hlavních priorit, se kterými se ucházíme o vaše hlasy v komunálních volbách. Přijďte k volbám dne 23. a 24. září 2022 do budovy městského úřadu ve Veltrusích.

Rozlučte se s létem na sousedském pikniku!

Rozlučte se s létem na sousedském pikniku!

Na první zářijovou neděli jsme pro vás připravili sousedský piknik v Parčíku u školy. I když bude hodně zábavy hlavně pro děti, věříme, že si na své přijdou i dospělí. Témat k sousedským rozhovorům se najde určitě více než dost.

Přibyla nám další "DVOJKA"

Přibyla nám další "DVOJKA"

Máme číslo 2! Usmálo se na nás štěstí a naší kandidátce SOUSEDÉ - Veltrusy 2022 přibyla další "DVOJKA". Tu nám přisoudil los, který proběhl na městském úřadě v Kralupech nad Vltavou. Je to tedy velice jednoduché! Volte kandidátku SOUSEDÉ - Veltrusy 2022! Volte číslo 2!